Datum spikat för tillgänglighetsförslaget

Senast den 18 mars lägger regeringen ett förslag till riksdagen om att klassa bristande tillgänglighet som en form av diskriminering.

Senast den 18 mars lägger regeringen och ett förslag till riksdagen om att klassa bristande tillgänglighet som en form av diskriminering.
Det framgår av regeringens lista över kommande propositioner och skrivelser som uppdaterades idag.
Det har gått snart sex år sedan regeringen lade fram förslag om en ny sammanhållen diskrimineringslagstiftning till riksdagen. Den gången lyftes frågan om bristande tillgänglighet ut ur lagförslaget med motivet att den behövde utredas närmare.
Uppdraget att närmare analysera frågan och arbeta fram ett konkret lagförslag gick till Hans Ytterberg vars utredning blev offentlig i juni 2010. Sedan dess har frågan beretts i regeringskansliet.
Den utdragna processen har dock blivit en allt tyngre sten runt regeringens nacke. Funktionshinderrörelsen, som unisont ställde sig bakom Ytterbergs förslag, har sedan slutet av 2011 demonstrerat utanför Rosenbad för att förmå regeringen att levererar ett förslag. Sommaren 2012 efterlyste även en majoritet i riksdagen handling från regeringen i frågan.
Den 18 mars tänker regeringen även presentera en ny strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige.