Därför vill regeringen bygga otillgängligt

Regeringen utreder ett generellt undantag från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för studentbostäder med tidsbegränsat bygglov.

Regeringen utreder ett generellt undantag från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för studentbostäder med tidsbegränsat bygglov.
Boverket ska på regeringens uppdrag utreda behovet av författningsändringar för att ett generellt undantag ska kunna införas. Uppdraget ska redovisas redan i början av december.
Enligt regeringen är förslaget ett sätt att lindra den akuta bostadsbristen bland studenter. Ett tidsbegränsat bygglov kan ges för max fem år i taget och sammanlagt för max tio år. Det kan användas när det finns tillfälliga behov av byggnader eller där verksamheten i byggnaden inte stämmer överens med planbestämmelserna.
Det går till exempel att söka tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av en byggnad.
Utredningsuppdraget tas emot med öppna armar av branschorganisationen Studentbostadsföretagen.
– Det är ett bra initiativ från regeringen som välkomnas av hela branschen. Det visar på insikt om skillnaderna mellan vanliga bostäder och studentbostäder, både vad gäller förutsättningar för byggande och de boendes efterfrågan, säger Martin Johansson, generalsekreterare för branschorganisationen Studentbostadsföretagen i ett pressmeddelande.
Uppdraget får samtidigt kritik från DHR – förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder. I ett uttalande på organisationens hemsida säger ordföranden Rasmus Isaksson att det är olyckligt att Alliansen väljer att dels ställa människors behov mot varandra. Han är även kritiskt till att regeringen ger tillgänglighetskraven skulden för bostadsbristen.
Läs regeringens uppdrag till Boverket ›