Därför krävs nya tillstånd i hemtjänsten

Från årsskiftet måste alla privata utförare av hemtjänst ansöka om tillstånd från staten. Mer än tusen företag runt om i landet berörs.

En person hjälper en äldre person att hålla en mugg med kaffe
Över tusen privata företag måste ansöka om tillstånd för att bedriva hemtjänst eller vissa LSS-verksamheter efter årsskiftet. (Foto: Halfpoint/Adobe stock)

Från årsskiftet måste alla privata utförare av hemtjänst ansöka om tillstånd från staten. Mer än tusen företag runt om i landet berörs.
– Bakgrunden är att det finns ett antal aktörer på hemtjänstmarknaden som varken är kompetenta eller seriösa och inte levererar hemtjänst av god kvalitet, säger Johanna Matsson, utredare på avdelningen för tillståndsprövning hos Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). 
Den nya tillståndsplikten har ett liknande upplägg som den som 2011 infördes för företag som erbjuder personlig assistans. Förutom hemtjänst införs tillståndsplikt för privata aktörer som bedriver ledsagarservice, avlösarservice och kontaktperson enligt LSS.
Reglerna ställer specifika krav de personer som driver verksamheten. För att få tillstånd måste företagen visa att de personer som har ett bestämmande inflytande i verksamheten, som till exempel ägare eller styrelseledamöter, har insikt om de regelverk som gäller inom hemtjänsten samt att de har kunskap om arbetsmiljöregler och om ekonomi.
– Det krävs också att de är lämpliga, att de inte har skatteskulder eller är kriminella, säger Johanna Matsson. 
Själva företaget måste också visa att de har ekonomiska förutsättningar att bedriva sin verksamhet och att personalen har rätt utbildning och kompetens. 
Under 2000-talet har antalet privata aktörer inom hemtjänsten ökat rejält runt om i landet. Upphandlingar och valfrihetssystem har inneburit att det idag finns runt 1250 privata aktörer som från årsskiftet behöver ansöka om tillstånd om de vill fortsätta sin verksamhet. De redan aktiva verksamheterna måste söka om tillstånd innan slutet på februari för att få fortsätta.
Det är dock inte säkert att alla kommer att ansöka om tillstånd, tror Johanna Matsson.
– Dels därför att reglerna skärps när det införs tillståndsplikt och dels för att tillståndsprövningen blir avgiftsbelagd. De två sakerna gör att det blir lite svårt att förutse hur många som kommer välja att ansöka, säger hon.
 De företag som inte har ansökt före första mars 2019 blir olovliga och får inte fortsätta med sin verksamhet. Det betyder att kommuner inte längre får upphandla eller anlita de företagen för att bedriva hemtjänst.
De som får avslag på sin ansökan måste avveckla sin verksamhet. 
– Det måste förstås ske på ett ordnat sätt. Alla verksamheter kanske inte kan stänga igen från den ena dagen till den andra, säger Johanna Matsson och tillägger: 
– Här måste man titta på varje ärende för sig och se till att kommunen har förutsättningar att ta ansvar för hemtjänst­insatsen. Det är inte meningen att någon som har insatsen ska stå utan insats på grund av utföraren har blivit nekad tillstånd.
Hur vet man om den utföraren man är kund hos ansöker om tillstånd?
– Dels kan man ju alltid fråga utföraren om de ha lämnat i en ansökan och hur det går. Men sedan är det ju kommunerna som har ansvar att de bara har verksamheter som har tillstånd. Det måste kommunerna se till.
Påverkar kraven kostnaderna?
– Förhoppningen när man inför den här typen av krav är att det ska leda till att vi får rätt aktörer på marknaden. Förhoppningsvis ska inte det leda till att det blir dyrare att utföra hemtjänst. Och blir det så, var det kanske för låga kostnader tidigare.
1 januari öppnar ansökan för företag som vill bedriva hemtjänst. 
 
FAKTA Privat hemtjänst
Andelen privata utförare har minskat något de senaste åren. Fortfarande är det dock vanligt att få hemtjänst från ett privat företag.
Bland hemtjänstanvändare under 65 år stod privata utförare 2016 för en tredjedel av den utförda hemtjänsten.
Bland äldre användare stod de privata bolagen för lite drygt en femtedel av de utförda timmarna.