Då ska det vara möjligt att rösta hemligt

Senaste vid valet 2022 ska den som har nedsatt syn kunna personrösta utan att röja sin valhemlighet, anser riksdagens konstitutionsutskott.

Senaste vid valet 2022 ska den som har nedsatt syn kunna personrösta utan att röja sin valhemlighet, anser riksdagens konstitutionsutskott. 
Sedan valet 1998 har svenska väljare kunnat påverka vilka personer som blir valda vid allmänna val genom att sätta ett kryss vid personens namn på valsedeln. Men för den som har nedsatt syn har systemet stora brister. För att kunna personrösta måste man ta hjälp av en annan person och därmed avslöja vilket parti och vilken kandidat som får ens röst. Detta trots att såväl regeringsformen som FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning slår fast att allmänna val ska vara hemliga.
Nu ska det bli ändring på systemet. Ett enigt konstitutionsutskott (KU) föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att ta fram en lösning på hur personvalen ska bli hemliga senast till valet 2022.
Beskedet välkomnas av Synskadades riksförbund som dock anser att en lösning för hemlig personröstning kan testas redan i valet 2018.