Budgetpengar ska krympa avstånd till arbetsmarknaden

Ytterligare tusen platser inom Introduktion till arbete.

I vårbudgeten avsätter regeringen knappt åtta miljoner kronor till tjänsten Introduktion till arbete. Tjänsten, som administreras av Arbetsförmedlingen, riktar sig till arbetssökande som är i behov av förberedande aktiviteter innan de kan söka arbete, utbildning eller arbetsmarknadspolitiskt program. 

Regeringen räknar med att pengarna räcker till ytterligare tusen platser i tjänsten. 

Tillskottet får tummen upp från DHR som dock efterlyser satsningar även på de personer som trots utbildning och aktivt arbetssökande inte får arbete. Bland annat efterlyser organisationen sänkta sociala avgifter och ett stärkt arbete mot diskriminering.