Brukarkravet: Stoppa utredningsförslaget

Regeringen uppmanas att lägga assistansersättningsutredningen i byrålådan.

Regeringen uppmanas att lägga assistansersättningsutredningen i byrålådan.
Assistansersättningsutredningen har stora brister och dess förslag bör inte genomföras, skriver företrädare för en lång rad funktionshinder- och brukarorganisationer i en skrivelse till regeringen.
Utredningen är gjord på bristfälliga underlag och har dessutom haft för kort tid att arbeta och för lite kompetens för att kunna vara en grund för en ny konstruktion av assistansersättningen, skriver organisationerna.
Bakgrunden är det betänkande som utredningen levererade i februari. Utredaren föreslår bland annat att dagens schablonersättning för personlig assistans delas upp i två delar, en grundschablon och en tilläggsschablon.
Utredaren ansåg också att nivån på timschablonen har blivit för hög. Enligt utredningens beräkningar var nivån under 2013 22 kronor högre än vad den borde varit om rätt modell för kostnadsberäkning hade använts.
”En sänkning av schablonen innebär begränsning i frihet och självbestämmande för assistansberättigade”, skriver organisationerna till regeringen och luftar bland annat farhågan att en sänkt ersättning gör det svårare att rekrytera kompetenta assistenter.
Följande organisationer har undertecknat skrivelsen: Föreningen JAG, STIL, Intressegruppen för Assistansberättigade, DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Förbundet Rörelsehindrade, Personskadeförbundet RTP, Handikappförbunden, FUB, Neuroförbundet, RBU och Hjärnskadeförbundet