Brist på arbetskraft kan ge nya möjligheter

Det finns en bred efterfrågan på arbetskraft inom många yrken, konstaterar arbetsmarknadsministern och ser öppningar för personer med funktionsnedsättning.

Porträtt av Ylva Johansson
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det finns en bred efterfrågan på arbetskraft inom många yrken, konstaterar arbetsmarknadsministern och ser öppningar för personer med funktionsnedsättning.
Det är en positiv utveckling på arbetsmarknaden just nu. Sysselsättning ökar och arbetslösheten sjunker, konstaterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) vid en pressträff på torsdagen.
Arbetslösheten sjunker i flera grupper, bland annat bland långtidsarbetslösa som har varit utan jobb längre an ett år.
Samtidigt får fler arbetsgivare problem att hitta personal. Stort problem finns inom offentlig verksamhet där hälften av arbetsgivarna uppger att de har problem att rekrytera till lediga jobb, sa Ylva Johansson. Hon menar att situationen ger förutsättningar att jobba hårdare för att fler ska få jobb.
– Givet att vi har stark efterfrågan på arbetskraft, så är det just nu ett bra läge att jobba med de personer som har det allra svårast, som personer med funktionsnedsättning, personer som är långtidsarbetslösa eller av andra skäl står mycket långt från arbetsmarknaden, sa Ylva Johansson.