Brett politiskt stöd för EUs tillgänglighetslag

Såväl moderater som vänsterpartister är positiva till förslaget från kommissionen som presenterades i december. Det framkom vid en debatt på fredagen.

Såväl moderater som vänsterpartister är positiva till förslaget från kommissionen som presenterades i december. Det framkom vid en debatt på fredagen.
– Vi stödjer det här förslaget och tycker att det är bra, sa äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).
– Vi tror att om man börjar jobba på det här sättet så påskyndar man implemeteringen av FNs konvention och bidrar samtidigt till en bättre fungerande inre marknad, sa ministern.
Hon diskuterade direktivförslaget med europaparlamentariken Anna Maria Corazza Bildt (M) som också hade en positiv grundsyn.
– Det är ett stort framsteg att kommissionen har lagt fram det här förslaget, sa Corazza Bildt.
Hon passade samtidigt på att beklaga att rådet blockerar förslaget till antidiskrimineringsdirektiv som lades fram 2008. Det direktivet omfattar många fiskrimienrngsgrunder där funktionsnedsättning är en. Den moderata parlamentarikern menade att tillgänglighetsdirektivet kan vara en alternativ väg framåt
– Det här direktivet är ett annat sätt att angripa diskrimineringsfrågan på ett sätt där rådet inte har samma makt att blockera förslaget, sa Anna Maria Corazza Bildt.
Positiv var även vänsterpartisten Karin Rågsjö.
– Det här ger ett tillfälle till optimism, även för vänsterpartiet, sa Rågsjö som är riksdagsledamot.
– Vi har varit emot harmonisering i allmänhet men tycker att det här är en så pass viktig fråga att vi är på tåget, i alla fall just nu, tillade hon.
Kommissionens förslag till tillgängligetsdirektiv presenterades i december förra året. Det ställer krav på tillgänglighet inom ett antal utvalda områden av varor och tjänster med fokus på IT och kommunikation som banktjänster, biljettautomater och operativsystem för datorer.
Syftet är att harmonisera ländernas tillgänglighetskrav för att skapa en gemensam marknad för tillgängliga varor och tjänster.