Bred uppslutning för den personliga assistansen

Hundratals trotsade decemberkylan i Stockholm och krävde ett nödstopp för indragningar av assistansersättning. På mer än 20 orter runt om i landet hölls manifestationer för att protestera mot regeringens hantering av den personliga assistansen.

lss-demo
Trots kylan var uppslutningen god på Norra Bantorget i Stockholm (Foto: Albert Martinsson).

Hundratals trotsade decemberkylan i Stockholm och krävde ett nödstopp för indragningar av assistansersättning. På mer än 20 orter runt om i landet hölls manifestationer för att protestera mot regeringens hantering av den personliga assistansen. 
– Jag vet inte om funktionshinderrörelsen har gjort något sådant här förut, men jag är i alla fall oerhört stolt över vad vi har åstadkommit i dag, sa RBUs ordförande Maria Persdotter när hon inledningstalade vid manifestationen på Norra Bantorget i Stockholm.
Efter månader av allt intensivare debatt om snävare behovsbedömning, formuleringar i regleringsbrev  och besparingskrav samlades stora delar av funktionshinderrörelsen i en gemensam manifestation för att, som de säger, rädda LSS. På mer än 20 orter runt om i landet planerade manifestationer på lördagen, som även är internationella funktionshinderdagen.
Bakgrunden är att allt fler upplever att assistansen är under attack från såväl regeringen, försäkringskassan och domstolarna. Det handlar om faktiska domslut som begränsar synen på vad som är ett grundläggande behov, men också om regeringens uppdrag till Försäkringskassan om att bryta utvecklingen av antalet timmar och politisk retorik om vinstnivåer och överutnyttjande av assistansersättningen.
Under året har vi mötts av en lång rad av rapporter om såväl barn som vuxna som blivit av med rätten till ersättning efter att Försäkringskassan gjort nya bedömningar av deras behov. Maria Persdotter hävdade i sitt tal att en person om dagen blir av med rätten till assistans och att RBU varje dag får samtal från förtvivlade föräldrar till barn som har assistans.
Regeringen och dess ansvariga minister Åsa Regnér (S) har under hela debatten hävdat att de värnar assistansreformen och att deras syfte är att se till att pengarna används rätt. Att kostnaderna ökar riskerar reformens legitimitet heter det.
Men Jonas Franksson från Stil, som var en av talarna i Stockholm, lyfte istället fram assistansens kostnadseffektivitet och att alternativen är dyrare.
– I slutändan handlar det inte om pengar utan som vilket samhälle vi ska ha. Vi har råd med ett jämlikt samhälle i Sverige 2016. Vi har råd med lika möjligheter oavsett funktionsuppsättning, sa han.
Under parollen Assistans är frihet. Rädda LSS. samlades assistansanvändare och anhöriga för att kräva ett nödstopp för indragningar av beslut om assistans innan konsekvenserna av Försäkringskassans förändrade behovsbedömningar har analyserats.
Demonstranterna krävde också att besparingskraven tas bort ur direktivet till den utredning som regeringen tillsatte tidigare i år och att politiker och företrädare för myndigheter slutar att prata om fusk och överutnyttjande av personlig assistans med hänvisning till mörkertal och antaganden.
Bild på Anna Westerberg i folkvimlet.
Anna westerberg var en av dem som manifestarede för den personliga assistansen (Foto: Albert Martinsson).

Anna Westerberg från Stockholm var en av deltagarna på torget.
– Det är helt absurt hur assistansen på senare år har kommit att bli betraktad som en lyx. Det är inte lyx att kunna komma utanfördörren eller upp ur sängen på morgonen, det är en självklarhet.
Hon har assistans dygnet runt men har ännu inte påverkats av de snålare behovsbedömningarna.
– Men jag är livrädd inför nästa omprövning och funderar hela tiden på vad jag ska säga när det är dags. Det handlar om mitt liv, och inte bara det utan om många många människors liv.