Betydelsen av DHR

Åsa Strahlemo: Värdeord är viktiga för ett förbund när de används praktiskt och hålls levande i det dagliga arbetet på alla nivåer.

Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Har du någonsin funderat på vad DHR:s namn och värdeord betyder, för just dig? Jag skriver alltså om orden: Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet. Så där till dagligdags så säger vi ju oftast enbart förkortningen DHR, av förklarliga skäl, men det innebär ju inte att det namn förbundet har inte står för någonting mer. 

När du tänker på orden Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet, vilka tankar får du då? Troligen liknar många av dina tankar de som andra medlemmar i förbundet också får, men kanske förknippar du orden med saker som är unika för just dig. 

Så är det i alla fall i vår förbundsstyrelse. På samma sätt är det troligen när styrelser runt om i landets lokalföreningar och regioner och distrikt diskuterar vad DHR och den egna styrelsen står för. Vad våra viktiga värdeord konkret betyder för dem när de ska ta ställning i olika frågor, arrangera aktiviteter för medlemmarna eller påverka politiker och andra makthavare. Detsamma gäller självklart också för andra viktiga instanser som valberedningar, revisorer och arbetsgrupper. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

»Att se till att delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet finns med i all verksamhet och i all kommunikation är ett mycket viktigt strategiskt arbete.«

Åsa Strahlemo

Var denna diskussion landar ger ledning inom en mängd olika frågor: Allt ifrån vilka möjligheter som finns att påverka och vara engagerad i den förening där man lägger sitt engagemang till vilka mål man har med verksamheten, hur målen ska nås och vilka som ska göra det jobbet. Att se till att delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet finns med i all verksamhet och i all kommunikation är ett mycket viktigt strategiskt arbete. 

Värdeord är viktiga för ett förbund när de används praktiskt och hålls levande i det dagliga arbetet på alla nivåer. De är tänkta att fungera som en spegling av den ideologi och de värderingar som förbundet har och står för. Som en daglig påminnelse om vad DHR är och vad vi arbetar för och ibland även varför och för vem vi gör det idoga arbete som vi gör. Värdeorden för oss samman. 

Samma sak är det med ett förbunds stadgar. De är grunden som förbundet vilar på och utgångspunkten för vårt arbete och vår ideologi. 

Under nästa år fyller DHR 100 år. Även om förbundets namn har ändrats under åren så har vår ideologiska ståndpunkt stått fast. Vi är en demokratisk organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi arbetar rättighetspolitiskt för att personer med nedsatt rörelseförmåga ska vara fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället. 

Att DHR i snart hundra år har stått fast vid sin ideologi, oavsett hur omvärlden sett ut, är en av de faktorer som gjort oss till en organisation att lita på. Något som inte alltid går att säga om politiken. Det räcker med att undersöka måluppfyllelsen för alla de stora löften som presenterats under de gångna mandatperioderna från olika partier runt om i landet för att inse skillnaden. 

Det går att konstatera att politiska ledningar med stora löften kommer och går, var i landet vi än befinner oss. Samtidigt är det faktum att DHR alltid har förstått värdet för samhället av att respektera de mänskliga rättigheterna för alla en viktig orsak till att vi snart blir 100 år. 

Jag tror att våra politiker fortfarande har mycket att lära från oss i DHR när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter, men även när det gäller delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet. 

Åsa Strahlemo är förbundsordförande i DHR.

Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.