Bättre utbildade men fortfarande utan jobb

Utbildningsnivån bland personer med funktionsnedsättning har ökat markant under 2000-talet, men sysselsättningen är fortfarande betydligt lägre än hos övriga befolkningen.

Porträtt av Henrietta Stein
Henrietta Stein är avdelningschef för Rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen.

Utbildningsnivån bland personer med funktionsnedsättning har ökat markant under 2000-talet, men sysselsättningen är fortfarande betydligt lägre än hos övriga befolkningen.
Det mesta är sig likt i Arbetsförmedlingens årliga rapport om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Undersökningen som bygger på intervjuer med närmare 1800 personer visar inte på några påvisbara förändringar jämfört förra året.
Sysselsättingsgraden i gruppen är fortfarande betydligt lägre än bland befolkningen i övrigt. 62 procent av samtliga som har funktionsnedsättning är sysselsatta och bland de som har nedsatt arbetsförmåga stannar sysselsättninggraden på 55 procent. För befolkningen i stort är motsvarande siffra 77 procent.
Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning ligger stabilt på 62 procent sedan många år tillbaka. För gruppen med nedsatt arbetsförmåga syns dock en liten uppgång jämfört med 2008. Hur den ökningen ser ut är det dock ingen som vet.
– Vi tror ju att en del av förklaringen är reformerna i sjukförsäkringen som innebar att ett antal personer som tidigare befann sig långt från arbetsmarknaden nu har kommit närmare, säger Henrietta Stein, avdelningsdirektör på Arbetsförmedlingens avdelning Rehabilitering till arbete.
En annan förändring som framkommer i rapporten är att utbildningsnivån i gruppen har ökat under 2000-talet. Jämfört med år 2000 har andelen som bara har förgymnasial utbildning sjunkit från 30 procent till 19 procent. Samtidigt har andelen som har eftergymnasial utbildning ökat från 21 procent till 32 procent. Fortfarande ligger dock utbildningsnivån betydligt lägre än för befolkningen i övrigt.
Inte heller här har Arbetsförmedlingen gjort någon närmare analys av hur den ökade utbildningsnivån påverkar sysselsättningen. På pappret borde det bli enklare.
– Generellt är det ju så att om vi möter personer som har en högre utbildningsnivå då befinner sig den personen mycket närmare arbetsmarknaden och kan kanske gå in direkt i en arbetspraktik som kan leda till anställning, säger Henrietta Stein.
För att skapa bättre förutsättningar för flera tt få jobb vill Arbetsförmedlingen se ett höjt tak för lönesubventionerna. Dagens nivå på 16700 kronor gör att många arbetsgivare får betala en större del av lönekostnaden än vad som ursprungligen var avsikten.
– Här finns ett tryck från arbetsgivare och brukarorganisationer, men också från oss själva, säger Henrietta Stein.