Bättre statistik om levnadsvillkor

Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre.

Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) ett fortsatt uppdrag att utveckla statistiken och få fram mer tillförlitliga data.

Uppdraget är en fortsättning på det arbete som SCB redan gör med att utveckla statistik över levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Bland annat ska man utvärdera och jämföra de definitioner av funktionsnedsättning som används i olika undersökningar och utvärdera den definition av funktionsnedsättning som används i undersökningar.

Den första redovisningen av statistiken ska SCB göra senast 31 maj 2022.