Assistansförslagen får varmt mottagande

Flera funktionshinderorganisationer ger bifall till förslagen om stärkt rätt till personlig assistans.

De förslag om att stärka rätten till personlig assistans som utredaren Fredrik Malmberg presenterade på onsdagen får överlag tummen upp från funktionshinderrörelsen. 

– Stora brister har lagts på bordet, och nu behövs ett snabbt hanterande för alla de som idag inte får den assistans som de behöver, säger Nicklas Mårtensson, generalsekreterare på Funktionsrätt Sverige i ett pressmeddelande.

Asssistanskooperativet Stils ordförande Jonas Frankson fyller på.

– Det är glädjande att förslagen kommer att leda till att fler personer får rätt till personlig assistans. Det gäller framförallt de som har fått nedskärningar efter den ändrade rättspraxisen för det femte grundläggande behovet »särskild kunskap«, säger han i en kommentar.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

DHR skriver i ett pressmeddelande att utredningens förslag är bra. Man kommenterar särskilt förslaget om att den enskilde användaren som har behov av sjukvårdande insatser ska få möjlighet till ett sammanhängande stöd utan att riskera att förlora sin personlig assistans. 

– Personlig assistans är inte en vårdinsats så detta är ett viktigt förslag. Det blir mer tydligt var gränserna går mellan vård och assistans, men framför allt kan förslaget innebära att människor får det stöd som de behöver, säger DHRs förbundsordförande Åsa Strahlemo i pressmeddelandet.

Men fortfarande finns det brister i den personliga assistansen som flera organisationer påtalar. Det handlar bland annat om Försäkringskassans jakt på minuter och uppdelningen mellan olika typer av behov. 

– STIL vill att hela systemet med grundläggande behov tas bort och att behovsbedömningen istället utgår från artikel 19 i Funktionsrättskonventionen. Vi håller på att skissa på hur en sådan behovsbedömning skulle kunna se ut, och arbetar för att utredningen som ska se över det statliga huvudmannaskapet också ska utreda detta, säger Jonas Frankson i Stils uttalande.

Flera organisationer kräver också att regeringen hanterar förslag snabbt och att förslagen snart blir verklighet. 

– Av erfarenhet vet vi att förslag som kostar en del pengar ofta bereds i åratal och blir liggande på någon hylla. Nu är det viktigt att de realiseras, säger DHRs förbundsordförande Åsa Strahlemo.