Assistansbedömning ska bli mer begriplig

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd inom assistansersättning. Det nya stödet ska göra bedömningen av behov mer begriplig och transparent för den enskilda assistansanvändaren.

Regeringen menar att eftersom att många assistansansvändare upplever behovsbedömningen som integritetskränkande så finns det skäl att »se över hur ett kunskapsstöd kan utformas som kan ge handläggare vägledning och stöd i arbetet med att dokumentera behov och göra bedömningen av behov mer begriplig för den enskilde«.

I arbetet med stödet ska Försäkringskassan samarbeta med Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Dessutom ska myndigheten håll funktionshinderorganisationer informerade under arbetets gång. 

Arbetet ska vara klart 30 juni 2022.