Åsa Regnér anmäls till KU

Liberalerna anmäler den socialdemokratiska barn- och äldreministern till konstitutionsutskottet (KU) för styrningen av assistansersättningen.

Två porträtt: Åsa Regner och Bengt Eliiasson
Barn- och äldreminister Åsa Regnér (S) anmäls till konstitutionsutskottet av riksdagsledamoten Bengt Eliasson (L). (Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet och Riksdagen)

Liberalerna anmäler den socialdemokratiska barn- och äldreministern till konstitutionsutskottet (KU) för styrningen av assistansersättningen.
Riksdagsledamoten Bengt Eliasson (L) anmälde på torsdagen Åsa Regnér (S) till KU. Eliasson vill att KU prövar Åsa Regnér på ett otillåtet sätt begränsat tillgången till assistans genom att påverka Försäkringskassans myndighetsutövning.
Bakgrunden är det direktiv som regeringen gav Försäkringskassan i regleringsbrevet för 2016. Där angavs att myndigheten skulle jobba för att bryta utvecklingen av antalet beviljade assistanstimmar. Under 2016 började antalet personer som är beviljade assistanstimmar att minska . Orsaken är bland annat att en allt färre andel av de som ansöker om assistansersättning för första gången får avslag samtidigt som personer som tidigare haft assistans blir av med den till följd av att Högsta förvaltningsdomstolen i ett antal domar tolkat lagen snävare.
Trots att regeringen förändrade i regleringsbrevet inför 2017 och tog bort den kritiserade formuleringen har minskningen av antalet personer som är beviljade assistansersättning fortsatt.
Liberalerna vill att Konstitutionsutskottet prövar om Åsa Regnér med regleringsbrevet strider mot bestämmelserna om myndighetsutövning.