Arbetsförmedlingen ska säkra kompetens om funktionsnedsättning

Regeringen vill att Arbetsförmedlingen ska redovisa hur man säkerställer att man har nödvändig kompetens för att ge stöd till arbetssökande med funktionsnedsättning

Ljusskylt med Arbetsförmedlingens logga lyser i mörkret.
Myndighet under förvandling. (Foto: Peter Kroon/Arbetsförmedlingen)

Regeringen vill att Arbetsförmedlingen ska redovisa hur man säkerställer att man har nödvändig kompetens för att ge stöd till arbetssökande med funktionsnedsättning.

Enligt Januariavtalet mellan regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna ska Arbetsförmedlingen göras om i grunden. Myndighetens egna verksamhet ska bli betydligt mindre. Istället ska externa aktörer rusta arbetssökande och matcha dem mot arbetsmarknaden. 

Redan har många anställda lämnat Arbetsförmedlingen och många lokalkontor är under avveckling. Kritiken mot projektet har dock varit stor. I förra veckan meddelade Vänsterpartiet att man vill att riksdagen avsätter arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), om regeringen inte uppfyller partiets krav.

Bland annat kräver V att regeringen ska presentera en plan för att bevara och utveckla Arbetsförmedlingens specialkompetenser gällande särskilda behov och stöd för personer med funktionsnedsättning. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

I ett nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen vill regeringen att myndigheten redovisar hur man säkerställer att man har nödvändig kompetens för att ge stöd till arbetssökande med funktionsnedsättning. 

– Det handlar om allt från matchning till arbetsuppgifter där man tar tillvara den arbetsförmåga sm personer har. Det handlar även om hjälpmedel och att det finns ett stöd för detta. Men också om att löpande stödja arbetsförmågan hos de här personerna, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) när hon presenterade åtgärderna vid en pressträff i riksdagen.

– Detta är en central del av arbetsmarknadspolitiken att personer med funktionsnedsättning får det stöd de behöver för att kunna ha ett eget arbete och egen försörjning. 

Regeringen ger uppdraget till Arbetsförmedlingen i myndighetens regleringsbrev för 2020.