Allt större sjukfrånvaro på Samhall

Sjukfrånvaron ökar på det statliga företaget Samhall som ska skapa arbetstillfällen åt personer med funktionsnedsättning.

Sjukfrånvaron ökar på det statliga företaget Samhall som ska skapa arbetstillfällen åt personer med funktionsnedsättning.
Dagens nyheter har gått igenom sjukfrånvaron för Sveriges tio största företag mätt på antalet anställda och där sticker Samhall med knappt 18000 anställda, ut med en sjufrånvaro på 15,8 procent under 2015. Under de senaste åren har sjukfrånvaron ökat i företaget, från 13,4 procent 2013 och 14,6 procent 2014. Orsaken sägs vara långtidssjukskrivningar på över 60 dagar.
Enligt Dagens nyheter uppger Samhall att företaget jobbar aktivt med förebyggande åtgärder. Bland annat har man genomfört en stegtävling bland de anställda och samtliga arbetsplatser ska vara rökfria.