Allt fler anmäler diskriminering

Antalet anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen (DO) ökade under 2021.

Totalt fick DO in 1212 anmälningar som rörde diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Det vara nästan 300 fler än 2020 och en ännu större ökning jämfört med åren före det. Det framgår av DOs årsredovisning

Vanligast var anmälningar som rör samhällsområdet »Utbildning« (313) följt av »Varor och tjänster« (209) och »Arbetsliv« (190).

437 av anmälningarna handlade om diskrimineringsformen bristande tillgänglighet, vilket också är en ökning jämfört med året innan. Även här berörde flest anmälningar utbildningsområdet (195). 

Utvecklingen ligger i linje med DOs nya inriktning där myndigheten i högre grad än tidigare ska fokusera på individuella anmälningar. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Anmälningar hos DO

Från och med årsskiftet är det åter möjligt för enskilda att göra en anmälan om diskriminering till Diskrimineringsombudsmanen (DO). Så sent som 1 september 2020 gick DO ifrån begreppet anmälan för att istället tala om tips och klagomål. Nu är anmälningarna tillbaka, men i statistiken ovan räknar DO alla tips och klagomål som inkommit under 2021 som just anmälningar.