Allt färre får bilstöd

Det statliga bilstödet till personer med nedsatt rörelseförmåga krympte under förra året. 

Antalet mottagare av bilstöd fortsätter neråt. Under 2023 mottog 1024 personer något av de olika bidrag som ingår i bilstödet. Det är en liten minskning jämfört med året innan och innebär att ett nytt bottenrekord för det statliga bilstödet.

Totalt betalade Försäkringskassan ut strax över 138 miljoner kronor bilstöd. Även det är en lite minskning jämfört med året innan, visar ny statistik från myndigheten.  

Tidigare i år skickade regeringen ut utredningen »Ett enklare bilstöd« på remiss. Om utredningens förslag blir verklighet kommer bilstödet att få en ny utformning och en ny huvudman från 1 januari 2026 . Synpunkter på förslaget ska lämnas till regeringen senast 15 april.