»Det går inte att säga att någon annan ska göra jobbet«

FNs Agenda 2030 kan bidra till att göra scenkonsten inkluderande och jämlik, tror Sophia Alexandersson.

2015 antog FN de 17 mål för global utveckling som tillsammans går under namnet Agenda 2030. 20-talet är utsett till till det decennium när målen ska förverkligas. 

– Även om kulturen inte är uttalad i Agenda 2030 så har vi ändå sett möjligheter. Vi tycker att vårt arbete har blivit mycket lättare när vi jobbar med de globala målen, säger Sophia Alexandersson, verksamhetsledare för Sharemusic, en internationell organisation som jobbar för en jämlik och inkluderande scenkonst, där inte minst personer med funktionsnedsättning kan ta plats.  

För Sharemusic har de globala målen blivit ett viktigt verktyg för att kommunicera betydelsen av inkludering inom konst och kultur. Dels gentemot kulturinstitutioner, arrangörer och utbildningar, men också internt i dem egna verksamheten. Dessutom tydliggör de målen var ansvaret för inkludering ligger, menar Sonia Alexandersson.

– Det går inte att säga att någon annan ska göra jobbet. De globala målen handlar om att alla har ett ansvar. Oavsett om det handlar om offentlig eller privat sektor, eller det civila samhället; alla har en del att fylla. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

»Det finns ett annat engagemang idag som bygger på att det finns mer kunskap.«

Sophia Alexandersson

Under de senaste åren har mycket förändrats till det bättre inom kulturområdet, tycker Sophia Alexandersson. Intresset för att bredda representationen inom kultursektorn har ökat. Hon exemplifierar med den egna ensemblen Elefantöra som har jobbat tillsammans med flera etablerade orkestrar och bidragit med att integrera både ny teknik och nya uttryck i en normtung musikbransch. 

– Det gör mig otroligt glad. Det finns ett annat engagemang idag som bygger på att det finns mer kunskap. Dels för att vi och andra har visat att det finns andra sätt att jobba, men också att vi sätter konsten och inte funktionsnedsättningen i centrum. 

[fakta] 3 mål med betydelse för kulturområdet
Mål 4 God utbildning
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor
Mål 10 Minskad ojämlikhet