#5/2016: Den dömande makten

Juridiken står i fokus i årets sista nummer.

Omslaget till Funktionshinderpolitik 5/2016 pryds av en porträtt bild av Andrea Bondesson.
Juristen Andrea Bondesson är på omslaget av Funktionshinderpolitik 5/2016. Hon är fotograferad av Thron Ullberg.

I Funktionshinderpolitik #5/2016 tittar vi närmare på juridikens betydelse för villkoren för personer med funktionsnedsättning. Bland annat skärskådar vi svårigheterna med att driva fall om diskriminering och frågar oss om funktionshinderröreslen behöver bli bättre på juridiskt hantverk? Därtill möter vi juristen som vill få domstolarna att ta hänsyn till FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Vi spanar också in regeringens förslag till nya bilstödsregler och frågar oss vad det får för konsekvenser för användarna och branschen.
Dessutom besöker vi en forskarcirkel om tillgänglighet för att ta reda på hur forskare och människor som har nedsatt rörelseförmåga kan samarbeta för att hitta ny kunskap.
Det och mer därtill i Funktionshinderpolitik #5/2016 som når läsarna 21 november.