#5/2015: Utsatt assistansreform

Personlig assistans och historieskildring är något av innehållet i nya numret.

omslaget är ett porträtt i svartvitt av Vilhelm Ekensteen
Omslaget tilli Funktionshinderpolitik 5/2015. Vilhelm Ekensteen fotograferade av Martin Lindeborg

Det blåser snåla vindar runt den personliga assistansen. Frågor om kostnader och kriminalitet dominerar debatten och ökar på oron hos användare och anordnare. I Funktionshinderpolitik #5 möter vi Vilhelm Ekensteen som varnar för att regeringens nuvarande politik riskerar att förpassa många användare tillbaka till mysbyxstadiet.
Vi ger oss även in i museivärlden och konstaterar att allt fler museer börjar intressera sig för att belysa historien ur ett funktionshinderperspektiv.
Dessutom blir det teater, demokratiforskning och parkeringsjuridik.
Funktionshinderpolitik #5 utkommer 28 oktober.