4/23 Tidningshistoria, rättigheter och psykisk hälsa

Navelskådande och framåtblickande.

I årets sista nummer uppmärksammar vi vår egen historia. Det har gått hundra år sedan det första numret av Svensk Vanföretidskrift lämnade pressarna. Tidningen som var en direkt föregångare till dagens Funktionshinderpolitik. Vi gör nedslag i olika årgångar och konstaterar att uttryck och form må ha förändrats, men att mycket samtidigt är sig likt.  

Men nummer 4 blickar inte bara bakåt. Tvärtom tittar vi fram emot nästa års granskning av Sverige hos FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  Vi pratar med funktionshinderrörelsen och MR-institutet om deras arbete med att ta fram alternativrapporter av utvecklingen i Sverige, och tittar närmare på hur arbetet med att säkra en oberoende granskning av mänskliga rättigheter i Sverige går.  

Vi mäter även Gittel Ullebo som med utgångspunkt i sin egen historia berättar varför det är viktigt att prata om psykisk ohälsa. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Funktionshinderpolitik #4/2023 ges ut 21 november.