#4/18: 10 år med konventionen

Mänskliga rättigheter i praktiken är temat för 2018 års sista nummer.

Omslaget till Funktionshinderpolitik 4. Ett porträtt av en man som möter vår blick.
Omslaget till Funktionshinderpolitik 4-2018. Mattias Neander fotograferad av Thron Ullberg.

I januari 2009 började FNs konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning att gälla i Sverige. Men vad har hänt sedan dess? Det tar vi reda på i nya numret av Funktionshinderpolitik. Vi pratar med personer som jobbar med konventionen och fler utveckliningen och så går vi på kurs om hur konventionen kan påverka den lokala politiken
Vi möter även Carl Norrman och Mattias Neander som båda är aktiva i ett nytt forksningsprojket där de genom att skildra sin egen vardag jobbar fram ny kunskap om förutsättningar a för att leva med ryggmärgsbråck.
Därtill undersöker vi vad som krävs för att på riktigt göra kollektivtrafiken tillgänglig, ur de enkelt avhjälpta hindren ska försvinna från allmänna platser och hur hemtjänsten vid årsskiftet påverkas av nya regler.
Funktionshinderpolitik 4/2018 ges ut den 19 november.