#3-2017: Engagemang som utmanar

Möt människrona som viger sin tid åt att förändra världen.

Omslaget till Funktionshinderpolitik 3. Ett foto i gråskala av dansaren Madeleine Månsson.
Madeleine Månsson är på omslaget till Funktionshinderpolitik #3. Hon är fotograferad av Joi Grinde.

Kläder, dans och ideellt arbete är några ämnen i nya numret. Den röda tråden är människor som går före och med sitt engagemang försöker förändra villkoren och synsätten, och med dem, världen.
Vi möter bland annat Madeleine Månsson som genom sitt arbete som förebild för unga tjejer upptäckt dansen och nu banar nya vägar inom scenkonsten. Dessutom pratar vi jeans och bemötande med designern Louise Linderoth och möter ideellt engagerade inom DHR och Förbundet unga rörelsehindrade.
Funktionshinderpolitik #3 utkommer 18 september 
Prenumerera på Funktionshinderpolitik