#2/21 Krisande bostadsanpassning och kunskap om ryggmärgsskador

Bidragssystem i gungning och effekter av pandemin är två ämnen i nya numret där vi också pratar upprättelse med Sveriges nya DO.

Efter den personlig assistansen och bilstödet är det bostadsanpassningsbidragets tur att krisa. På bara några år har antalet beviljade anpassningar minskat och nya domar har skapat nya problem. VI fördjupar oss i läget och pratar med företrädare för branschen.

Lars Arrhenius är Sveriges nya diskrimineringsombudsman. I en intervju med Funktionshinderpolitik berättar han om sina planer för arbetet mot diskriminering och hur fler individer kan få upprättelse.

Det har gått drygt ett år sedan coronapandemin slog till mot världen. Isolering och distans har tärt på flesta, men hur har det påverkat funktionshinderrörelsen. Vi pratar med företrädare för DHR och tar tempen på läget lokalt, nationellt och inom politiken.

Dessutom möter vi Gunilla Åhrén som leder arbetet på Ryggmärskadecentrum i Göteborg. Här samlas kunskap om ryggmärgsskador för att skapa förutsättningar för ett gott liv.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Funktionshinderpolitik #2/21 utkommer 17 maj.