#2-2017: Bostaden inte självklart tillgänglig

Bostäder, aktivism och flyktingar samsas i årets andra nummer.

Omslaget till Funktionshinderpolitik 2. Närbild på Caroline Eriksson.
Caroline Eriksson är på omslaget till Funktionshinderpolitik #2/2017. Hon är fotograferad av Thorn Ullberg.

Det byggs en hel del bostäder i Sverige just nu. Ändå behövs det byggas mer. Trenden går mot mindre och mer flexibla bostäder, men vad händer då med tillgängligheten. I det här numret spanar vi efter byggtrender och tar reda på vad universell designade bostäder skulle göra för skillnad för användbarheten.
Vi uppmärksammar också den svåra situation som många människor med funktionsnedsättning befinner sig i efter att ha flytt till Europa. I uppsamlingslägren i Grekland råder brist på såväl tillgängliga toaletter och duschar som stöd och och hjälp till de som har särskilda behov.
Dessutom kan du läsa om otillgänglig elbilsladdning, bristen på gode män och om hur Sveriges nordligaste båtklubb jobbar med tillgänglighet, samt mycket mer.
Funktionshinderpolitik #2/2017 utkommer 12 maj.