#2/18: Opinionsbildning, skärmar och inkluderande stadsbyggnad

Opinionsbildning står i fokus i årets andra nummer som utkommer 14 maj.

Omslaget till funktionshinderpolitik 2-18. En kvinna i halvfigur mot en röd bakgrund.
Nora Eklöv är på omslaget till Funktionshinderpolitik #2/18. Hon är fotograferad av Thron Ullberg.

Med bara några månader kvar till höstens allmänna val möter du flera olika opinionsbildare i nya numera av Funktionshinderpolitik. Vi får tips om användbara metoder för politisk påverkan och inspirerande berättelser från människor som syns och hörs i debatten.
Vi vänder också blicken mot Kiruna där stadens nya centrum kan bli en föregångare när det gäller inkluderande stadsbyggnad och universell design. Men först ska forskare ta fram metoder som går att använda i det praktiska arbetet.
Därtill möter vi Jonas Helgesson som är aktuell med en ny bok, pratar e-sport och inkludering och kollar in en högtflygande sommaraktivitet.
Funktionshinderpolitik #2/18 utkommer 14 maj.