#1/24 Jämställdhet, tillgänglighet och offentlig konst 

Varför är det så svårt att bygga en stad för alla? I nya numret söker vi svaren.

I 2024 års första nummer av Funktionshinderpolitik tar vi upp flera tidlösa frågor. Vi pratar jämställdhet med FQ – Forum kvinnor och funktionshinders ordförande Jessica Smaaland, vi kollar in den notoriskt bristande tillgängligheten i våra städer och frågar vilken kostnad som samhället tycker är rimlig för en behandling som kan förlänga livet för personer med ovanlig sjukdom?

Dessutom gör vi nedslag i några av alternativrapporterna inför FN:s granskning av hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  och ger oss ut på jakt efter offentliga konstverk som gestaltar livet med funktionsnedsättning. 

Detta och mycket mer finns att läsa i en tidning nära dig! Har du inte tidningen går det bra att bli medlem i DHR eller teckna en prenumeration

Funktionshinderpolitik #1/24 utkommer 1 mars

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!