Vill sätta P för parkeringsfusket

Felparkeringsavgifter på upp till 1300 kronor och hot om flytt av felparkerade bilar ska minska fusk och missbruk med parkeringstillstånd, hoppas regeringen.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad som ligger innanför en framruta i en röd bil.
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade utnyttjas ibland av människor som inte själva har rätt till tillstånden. (Foto: Albert Martinsson)

Felparkeringsavgifter på upp till 1300 kronor och hot om flytt av felparkerade bilar ska minska fusk och missbruk med parkeringstillstånd, hoppas regeringen.
Genom att ändra i två förordningar vill regeringen skärpa insatserna mot de som använder ogiltiga parkeringstillstånd eller parkerar felaktigt på reserverade platser. Från och med den 1 mars nästa år blir det möjligt att flytta en bil som använder ett falskt eller ogiltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Idag krävs att parkeringstillståndet är anmält som stulet eller borttappat hos polisen.
Samtidigt höjer regeringen den övre gränsen för vad kommunerna får ta ut i felparkeringsavgift.
Båda åtgärderna ska bidra till minska problemen runt parkeringsplatserna, hoppas regeringen.
– Vi ger nu kommunerna förbättrade förutsättningar att bedriva en effektiv parkeringsövervakning samt minska incitament till fusk och missbruk av parkeringstillstånd, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) i ett pressmeddelande.
Dessa förordningar ändras:
Förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift