»Vi måste få fler att se fördelarna«

Under pandemiåret har digitaliseringen i samhället accelererat på bred front. Men den svenska hjälpmedelsförsörjningen släpar efter, menar Permobils vd Bengt Thorsson.

Digitaliseringen drar fram genom samhället och den ena sektorn efter den andra går från att ha fokus på fysiska produkter till att istället handla om mjukvara och tjänster. På tur att göra samma resa står nu hjälpmedelsbranschen. Men enligt Bengt Thorsson, vd på rullstolstillverkaren Permobil, går utvecklingen i Sverige långsamt.

– En produkt består av så många delar idag. Historiskt sett har en produkt varit en hårdvara, men en produkt handlar lika mycket om den totala användarupplevelsen som idag är en kombination av mjukvara, industridesign, klinisk evidens i kombination med tillgänglighet och service, säger Bengt Thorsson. 

Insikten om detta är dock fortfarande låg inom den svenska hjälpmedelsförsörjningen, om man får tro Bengt Thorsson. 

– Jag saknar lite en dialog om helheten runt en produkt 2021. Vi förväntar oss det i så många andra sammanhang. Men just i den här sammanhanget backar många tillbaka och hänvisar till att det handlar om hårdvara. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Sedan 2019 har Permobil erbjudit uppkoppling av elrullstolar i Sverige. Tjänsten lanserades redan 2017 i Nordamerika och ger dels möjlighet för användaren via en app styra sin stol och få koll på ergonomi och räckvidd. Dels kan den som tillhandahåller stolen följa upp hur den mår, om batteriet är i god form eller behöver bytas och om det börjar bli dags för service. Effekten blir färre driftsstopp och bättre tillförlitlighet. 

– Alla permobils rullstolar som går ut har förutsättningar att koppla upp det här. Men det kräver att man vill vara uppkopplad och att den som levererar ut stolen hjälper till med att aktivera uppkopplingen. Konverteringsgraden från en passiv stol till en aktiv stol har varit ganska långsam i Sverige, säger Bengt Thorsson och jämför med länder som Danmark och Belgien där ungefär varannan stol är uppkopplad.

Orsaken till den långsamma utvecklingen har flera orsaker, menar han. 

– Jag tror inte att det är avsiktligt utan det handlar mer om vana, man kanske inte är medveten om förutsättningarna för detta. Sedan handlar det mycket om att vi måste fortsätta utbilda. Vi måste få fler att se fördelarna. 

»Jag har alltid varit förtjust i krävande kunder och vi måste driva det åt det hållet att de som använder våra produkter ställer högre krav.

Bengt Thorsson, Permobil

Han tror inte att skillnaden mellan länderna står att finna i hur hjälpmedelsförsörjningen är organiserad. 

– Jag tror att det handlar om ett digert utbildningsuppdrag och att man från beställarorganisationen ser det här som en fördel. 

Hur ser kunskapen ut hos ansvariga politiker?

– Jag tror att medvetandenivån är hög, men vi måste bli tydligare. Jag har alltid varit förtjust i krävande kunder och vi måste driva det åt det hållet att de som använder våra produkter ställer högre krav. Jag tror att det är hälsosamt. De finns inte någon industri som inte har mått bra av att ha krävande kunder. 

Idag är mycket av det statliga arbetet med digitalisering inom hjälpmedelsområdet inriktat på innovation och utveckling av framtida lösningar. Bengt Thorsson tycker att fler borde inse att mycket finns att göra redan idag. Mycket av den teknik som Permobil använder kommer från fordonsindustrin som med sin storlek gjort den kostnadseffektiv.

– Vi kommer inte att bana ny väg genom att utveckla nya sensorer eller liknande. Vi tillämpar det som finns och det finns här och nu. Jag är lite rädd att man göra livet lite för lätt för sig när man skådar in för mycket i framtiden. Vi kan göra förändringar 2021. Alla stolar är uppkopplade, vi kan aktivera dem i morgon.

På flera sätt är hjälpmedelsförsörjningen en trögrörlig materia. Krav och utbud styrs i stor utsträckning av upphandlingar som görs med flera års mellanrum. Kanske finns det andra vägar att nå ut med tekniken?

Nyligen har Permobil träffat ett avtal med företaget Sodexho, som driver hjälpmedelsverksamhet i Stockholm, Östergötland och Skåne. Syftet är framför allt att möta kraven i EUs nya krav på medicintekniska produkter (MDR), men företagen säger sig även vilja skapa en bättre tillgänglighet till produkterna och ge bättre service till användarna där möjligheterna som digitaliseringen ger är centrala. 

– Jag tror att det här skulle kunna vara en förebild för andra hjälpmedelscentraler, även de i offentlig regi, säger Bengt Thorsson.