»Vi måste bli bättre på att knyta an till den aktuella samhällsdebatten«

Inför DHRs förbundsmöte i oktober vill styrelsen förnya organisationen och bli bättre på att kommunicera.

Porträtt Rasmus Isaksson
Rasmus Isaksson är förbundsordförande i DHR – förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Nytänkande och kommunikation är frågor där DHR kan bli bättre. Inför förbundsmötet i oktober föreslår organisationens styrelse tydligare prioriteringar och en satsning på en intern innovationsgrupp.
– Vi måste bli bättre på att knyta an till den aktuella samhällsdebatten. Våra frågor dör ut alldeles för enkelt, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR.
Inför de kommande två åren vill förbundsstyrelsen att DHR gör nya prioriteringar i det funktionshinderpolitiska arbetet. Förutom tillgänglighet som är en av förbundets kärnfrågor vill styrelsen prioritera områdena jämlik hälsa och hatbrott mot personer med funktionsnedsättning. Båda frågorna är exempel på komplexa problembeskrivningar som i sig innefattar flera olika funktionshinderpolitiska frågor, menar Rasmus Isaksson.
– Det är viktigt att knyta ihop säcken och visa att många problem är kopplade till varandra. Funkar inte arbetsmarknaden för personer som har nedsatt rörelseförmåga får vi betala priset genom sämre hälsa och kanske av en förtidig död, säger han.
Frågorna är aktuella i den allmänna politiska debatten. Regeringen tillsatte tidigare i år en kommission för jämlik hälsa och diskussionen om hatbrott mot personer med funktionsnedsättning har fått ny luft under vingarna efter ett antal omtalade fall tidigare i år.
– Vi har lyft fram frågor där vi tycker att DHR är unika och som vi tror har framtiden för sig, säger Rasmus Isaksson.
I förslaget till verksamhetsprogram vill styrelsen utveckla det interna arbetet i DHR. Medlemsvärvningen ska bli mer professionell och förbund, avdelningar och distrikt ska bli bättre på att lyssna på och ta tillvara medlemmens intressen.
DHR ska också bli bättre på att möta potentiella medlemmar där de befinner sig och utveckla kunskapen om intersektionallitet och normkritik. Rasmus Isaksson nämner nya invandrare som ett exempel på en potentiell målgrupp som organisationen behöver lära sig att möta och stödja.
– Vi kanske inte kan bli experter på invandrarfrågor men vi ska veta och ha en plan för hur vi kan hjälpa den här personen vidare.
För att ytterligare stimulera nytänkande och utveckling vill styrelsen ha en grupp som man kallar DHR Innovation. Tanken är att skapa en kreativ miljö där nya idéer och arbetsmetoder kan se dagens ljus. Exakt hur den nya gruppen ska utformas eller hur arbetet ska se ut är inte klart. Rasmus Isaksson
– Framför allt tänker jag att vi måste testa nya saker. Vi blir inte bättre om vi bara håller fast vid det gamla traditionella sättet att jobba.
– Ytterst handlar det om att vi vill bli fler medlemmar och vi blir inte fler om vi inte hittar de frågor som framtidens medlemmar är engagerade i.
Fakta | DHR
DHRs förbundsmöte hålls vartannat år. Årets möte äger rum 16–18 oktober i Stockholm
Mötet samlar 50 ombud plus förbundets ordförande På mötet behandlas 52 motioner tre nya ledamöter av styrelsen ska väljas