Valet var inte tillgängligt för alla

Var tredje väljare med funktionsnedsättning upplevde brister i tillgängligheten vid valet i september. Fortfarande hade många svårt att ta sig in i sin vallokal.

Partiarbetare delar ut valsedlar utanför en vallokal
Vallokalen i Folkets hus

Var tredje väljare med funktionsnedsättning upplevde brister i tillgängligheten vid valet i september. Fortfarande hade många svårt att ta sig in i sin vallokal.
Inför supervalåret 2014 skärptes vallagen och det blev inte längre möjligt för kommunerna att få dispens för otillgängliga vallokaler. Därmed tillåter inte lagen några undantag vilket innebär att alla vallokaler, även de som används för förtidsröstning, ska var tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
Trots lagskärpningen fanns fortfarande många hinder kvar när valet till riksdag, landstig och kommun genomfördes i september. En undersökning som Myndigheten för delaktighet har genomfört visar att många mötte problem när det skulle avlägga sin röst.
Var femte väljare med funktionsnedsättning upplevde problem med att ta sig in i eller runt i lokalen. Och så många som var tredje väljare i gruppen upplevde svårigheter i valbåsen.
Brister fanns även under valet till EU-parlamentet i våras. Svåråtkomliga valsedlar, dåligt med utrymme bakom skärmarna och obehindrad parfymanvändning var några problem som var vanligt förekommande, visade den stickprovsundersökning som myndigheten gjorde under valet.
Därtill hade 13 procent av lokalerna för höga trösklar inomhus och i 14 procent av lokalerna var man tvungen att använda trappor.
För att komma till rätta med bristerna till kommande val vill Myndigheten för delaktighet bland annat se ökad kunskap hos de som är ansvarige för att genomför valen. Man vill även ta fram enhetliga riktlinjer och standarder för vallokalernas utformning.