V: Höjda garantinivåer och lägre skatt för sjukersättning

Vänsterpartiet vill höja garantinivåerna i sjuk- och aktivitetsersättningen. Det framgår av partiets budgetmotion.

Ett kollage av två bilder där den ena visar hundra-kronorsedlar och den andra riksdagshuset.
(Foto kollage: Adobe stock)

Vänsterpartiet vill höja garantinivåerna i sjuk- och aktivitetsersättningen. Det framgår av partiets budgetmotion.

Drygt 1000 kronor mer i månaden får den som har garantinivån i sjuk- eller aktivitetsersättningen om Vänsterpartiet får som det vill. För den som har maximal garantiersättning skulle det innebära en höjning från 9804 kronor i månaden till 10966 kronor, skriver partiet i sin budgetmotion

Därtill vill partiet ta bort skillnaden i skatt mellan de som arbetar och de som har sjuk- eller aktivitetsersättning. 

V kräver dessutom en ny utredning om LSS och personlig assistans. Syftet ska vara att justera lagstiftningen för alla de tolkningsförändringar som gjorts sedan 2009. Man säger sig vara berett att finansiera och budgetera för de ökade kostnader som en sådan lagändring kan medföra. Några siffror finns dock inte i motionen. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!