Uppfinnarnätverk ska ge fler nya hjälpmedel

Det pratas mer och mer om uppfinningar och innovationer på hjälpmedelsområdet. Ett nystartat nätverk för uppfinnare ska ge nya och bättre hjälpmedel på marknaden.

Ensam glödlampa i mörkt rumDet pratas mer och mer om uppfinningar och innovationer på hjälpmedelsområdet. Ett nystartat nätverk för uppfinnare ska ge nya och bättre hjälpmedel på marknaden.
I höstas lade Sveriges uppfinnarförening och Hjälpmedelsinstituet grunden för ett nytt nätverk för alla som är intresserade av uppfinningar och innovationer inom hjälpmedelsområdet. En första träff hölls in anslutning till en nyföretagarmässa i Stockholm och lockade så pass många intresserade att sittplatserna tog slut i lokalen.
Målsättningen för nätverket är att öka utbudet av produkter och tjänster som kan förenkla livet för personer med funktionsnedsättning.
 I dagsläget har mer än hundra personer anmält intresse för delta, berättar Anna Lampel på Hjälpmedelsinstitutet.
– Med nätverket vill vi hjälpa uppfinnare att komma ut på marknaden med nya idéer och produkter. Det är många gånger en svår process, säger Anna Lampel.
– Det handlar också om att skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att få tag på nya hjälpmedel, vilket också kan vara svårt idag.
Den närmaste tiden planeras två nätverksträffar där intresserade kan lyssna på föreläsningar och möta andra intresserade. En i Västerås i februari och en annan i Göteborg i början av mars. Dessutom jobbar man med att skapa en digital mötesplats. Redan finns en grupp på Linked in.
Att omvandla en idé till ett färdigt hjälpmedel och få ut det på marknaden kan vara en lång och tidsödande process. Till skillnad från vanliga konsumentprodukter ska ett hjälpmedel uppfylla krav för medicintekniska produkter. Det är en aspekt som gör att utvecklingen många gånger tar längre tid och blir dyrare än vad som är fallet med konsumentprodukter.
– Det ställs högre krav på hjälpmedel än på vanliga konsumentprodukter. Så ska det ju vara, man är ofta beroende av sitt hjälpmedel och ska kunna lita på att det fungerar, säger Anna Lampel.
– Vi vill att uppfinnarna får veta vad som är viktigt att tänka på när man utvecklar hjälpmedel, och skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan uppfinnare, så att man kan undvika att göra samma misstag som andra redan har gjort.
Det kan handla om kunskap om regler men också om kontakter med vården eller förskrivare i kommuner och landsting och om olika finansieringsmöjligheter.
– Sedan vill vi även ha kontakt med brukarorganisationer. I dag har vi inte några kontakter på det området, men vi har flera uppfinnare i nätverket som är medlemmar i olika organisationer.
Trots att intresset är stort för nätverket och att många pratar om innovationer och hjälpmedel idag är det inte säkert att det speglar en faktisk utveckling.
– Jag tror egentligen inte att intresset är större nu än vad det har varit tidigare men skillnaden är att man har lyckats skapa ett intresse runt frågan, säger Anna Lampel.
– Den stora utmaningen för oss blir att få det här nätverket att fungera när Hjälpmedelsinstitutet läggs ner senare i år. I dagsläget finns ingen färdig lösning i frågan.