Universell utformning ger nya möjligheter

Universell utformning och inkluderande design är på god väg att förändra samhället. Men det krävs fortfarande mer kunskap. Per-Olof Hedvall är ämnesansvarig vid 30-årsjubilerande Certec på Lunds tekniska högskola.

Poprträtt av Per-Olof Hedvall.
Per-Olof Hedvall är ämnesansvarig vid Certec vid Lunds tekniska högskola. (Foto: Robert Olsson)

Universell utformning och inkluderande design är på god väg att förändra samhället. Men det krävs fortfarande mer kunskap. Per-Olof Hedvall är ämnesansvarig vid 30-årsjubilerande Certec på Lunds tekniska högskola.
Sedan starten 1987 har Certec sysslat med forskning och undervisning om hur design och teknikutveckling kan ge bättre förutsättningar i vardagen för människor med funktionsnedsättningar. Från början låg fokus på hjälpmedel och rehabilitering men under senaste femton åren har allt mer handlat om inkluderande design och universell utformning.
– Universell utformning har tillfört ett annat perspektiv som vi inte fick fatt på när vi enbart jobbade med tillgänglighet. Tillgänglighet är fortfarande lika viktigt att jobba med, men det finns något i perspektivet inkluderande design som sätter fingret på kvalitet på ett sätt som vi inte kom åt tidigare på samma sätt som vi gör nu, säger Per-Olof Hedvall.
Istället för att söka särskilda lösningar för utsatta grupper handlar diskussionen allt mer om delaktighet och att hitta lösningar som fungerar för alla.
– Den utgångspunkten ger en annan inramning. Mindsetet runt diskussionen blir helt annorlunda. När vi arbetar utifrån en inkluderande syn­vinkel och tar med all den kunskap vi har om olika funktionshinderperspektiv så får vi syn på nya sätt att göra sådant som är intressant, användvärt och användbart för alla.
Samtidigt behövs mer kunskap, menar Per-Olof Hedvall. Dels om metoder och möjligheter men också om samverkan mellan människa och teknik.
–   Inte bara teknik för sig och inte bara människan. Idag är samhället uppdelat i mänsklig personlig assistans och teknisk personlig assistans. I levande livet finns ofta båda dessa stödinsatser närvarande och måste fungera ihop.