Större ökning av personlig assistans

Antalet assistansberättigade fortsätter att öka liksom antalet beviljade timmar per person. Det räknar Försäkringskassan med i en ny prognos.

Antalet assistansberättigade fortsätter att öka liksom antalet beviljade timmar per person. Det räknar Försäkringskassan med i en ny prognos.
Antalet personer som är berättigade till statlig assistansersättning ökar svagt både i år och nästa år, tror Försäkringskassan och räknar med att utgifterna för de kommande åren blir något högre än vad man tidigare har räknat med.
År 2018 antas utgifterna vara 27,4 miljarder kronor, vilket är 580 miljoner kronor mer än vad myndigheten räknade med i juli.
De senaste tolv månaderna har antalet assistansberättigade ökat med strax under två procent. Det är framför allt användarna i personkrets ett som blir fler medan antalet assistansberättigade i personkrets tre minskar.