Stora svårigheter på arbetsmarknaden

Jobbchanserna har ökat men arbetslösa med funktionsnedsättning kommer att möta stora svårigheter att snabbt få jobb, spår Arbetsförmedlingen i en ny prognos.

Jobbchanserna har ökat men arbetslösa med funktionsnedsättning kommer att möta stora svårigheter att snabbt få jobb, spår Arbetsförmedlingen i en ny prognos.
Sysselsättningen i Sverige ökar de kommande två åren samtidigt som arbetslösheten minskar något. Arbetsförmedlingens nya prognos visar att arbetsgivarna, både i privat och offentlig verksamhet, ser positivt på utvecklingen.
För personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har det senaste året inneburit en liten ljusning. Idag tillhör var femte arbetslös gruppen. Men framtidsutsikterna på arbetsmarknaden ser fortfarande relativt mörka ut. Antalet inskrivna i gruppen minskat något sedan 2013 men Arbetsförmedlingen räknar ändå med att gruppen kommer att mötas av stora svårigheter att snabbt finna arbete under de kommande åren.
Under första delen av 2014 ökade antalet personer med funktionsnedsättning som fick arbete med stöd men den ökningen har upphört under hösten. Det beror till viss del på att det många gånger uppstår konkurrens med andra subventionerade anställningar som jobb- och utvecklingsgarantin eller nystartsjobben.
Jobbchanserna har ändå ökat något, skriver Arbetsförmedlingen. I genomsnitt får omkring 4 000 personer ett arbete varje månad. I två av tre fall handlar det om ett arbete med stöd.