Stora ojämlikheter på ungas fritid

Tjejer med funktionsnedsättning sticker ut. Är betydligt mindre nöjda med sin fritid än vad andra unga är.

Den statliga myndigheten MUCF har undersökt ungas fritidsvanor med hjälp av en enkät. Resultatet visar på betydande skillnader mellan olika grupper av unga där faktorer som bostadsort, ursprungsland och funktionsnedsättning är avgörande. 

Drygt hälften av unga med funktionsnedsättning mellan 16 och 25 år uppger att de är ganska eller mycket nöjda med sin fritid. Det är en något lägre andel än för unga utan funktinosnedsättning men skrapar man på ytan finns det stora skillnader även inom gruppen. 

Killar med funktionsnedsättning är nämligen betydligt nöjdare med sin fritid än vad tjejer med funktionsnedsättning är. 65 procent av killarna mellan 16 och 25 år uppger att de är ganska eller mycket nöjda med sin fritid. Bland tjejerna är motsvarande andel bara 45 procent. 

Könsskillnaden återfinns visserligen också bland unga utan funktionsnedsättning. Även här är killar mer nöjda än tjejer men skillnaden är betydligt mindre. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

En fjärdedel av alla unga med funktionsnedsättning uppger att de har för lite fritid. Det är en ungefär lika stor andel som blad unga utan funktionsnedsättning. Däremoit är det betydligt vanligare att unga med funktionsnedsättning upplever att de har för mycket fritid. Var femte person uppger detta i MUCF:s enkät.

Det är betydligt vanligare än bland unga utan funktionsnedsättning där bara drygt var tionde person uppger att de har för mycket fritid.