Standardiserad tillgänglighet i Östergötland

En regional standard för tillgängliga hållplatser i kollektivtrafiken ska utvecklas i Östergötland.

Syftet är att fler personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna resa med kollektivtrafiken. Samtidigt ska standarden skapa en tydlighet runt hur hållplatserna ska vara utformade. 

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland har beslutat att en ny regional hållplatsstandard ska tas fram till sommaren nästa år.  arbetet ska ske i samarbete med funktionshinderrörelsen.