Socialutskottet kräver förslag om bättre fungerande bilstöd

Nu agerar riksdagens socialutskott med anledning av krisen inom det statliga bilstödet.

En bil står på en lift i en bilverkstad.
Allt färre arbetar i anpassningsföretagens verkstäder. (Foto: Christian Schwier/Adobe stock)

Nu agerar riksdagens socialutskott med anledning av krisen inom det statliga bilstödet.

I ett tillkännagivande uppmanar socialutskottets majoritet att så snabbt som möjligt behandla de uppföljningar som Försäkringskassan och Trafikverket har gjort av det ändrade bilstödet och därefter återkomma till riksdagen med förslag på hur bilstödet kan fås att fungera bättre.

Bakgrunden är de problem som uppstått efter lagändringen 2017. Det som skulle bli ett modernare och mer ändamålsenligt system har i verkligheten lett till längre handläggningstider, ökade administrationskostnader och dyrare bilköp för användarna. Förra året betalades mindre än hundra miljoner kronor ut i bilstöd trots att riksdagen avsatt drygt 260 miljoner kronor.  Något som även har drabbat anpassningsbranschen hårt.

Socialminister Lena Hallengren (S) har tidigare, i en kommentar till Funktionshinderpolitik, medgett att kostnaderna för bilstödet har minskat i en storleksordning som inte var tanken med reformen. Samtidigt utlovade hon att regeringen kommer att agera för att de medel som är avsatta för bilstöd också ska användas fullt ut av de som behöver det.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Regeringspartierna reserverar sig dock mot beslutet i socialutskottet. Tillsammans med Vänsterpartiet och Centerpartiet skriver man att ett tillkännagivande inte behövs efter som att regeringen reda arbetar med med de uppföljningar som gjorts av bilstödet. 

Läs mer:
Så mycket dyrare blev bilköpet