»Skapa förutsättningar för att synliggöra engagemang«

DEBATT Den uppdelning i förbund, distrikt och avdelningar som DHR har i dag främjar inte en stärkt team-känsla, skriver Sari Nykvist som kandiderar som ny förbundsordförande i DHR.

Porträtt av Sari Nykvist. Sari ler mot kameran. Hon bär en brun jacka och en scarf.
Sari Nykvist vill ta över posten som förbundsordförande i DHR efter Rasmus Isaksson. (Foto: Albert Martinsson)

DEBATT Den uppdelning i förbund, distrikt och avdelningar som DHR har i dag främjar inte en stärkt team-känsla, skriver Sari Nykvist som kandiderar som ny förbundsordförande i DHR.

Det här är en debattartikel

Team DHR har snart en ny laguppställning. Efter förbundsmötet i oktober ska en ny ledning ta ansvar för att bevaka, påverka och leda politiken framåt på ett sätt så att våra perspektiv blir både synliga, begripliga och genomförbara. Vi behöver dessutom göra det på ett sätt så att mottagaren av vårt budskap förstår, vill och inser vinsterna med att personer med funktionsnedsättning deltar på lika villkor som andra, och därmed bidrar till det samhällsbygge som vi gemensamt kommit överens om, ska bygga på alla människor lika värde och värdighet.

Jag vill stärka team-känslan i DHR. I dag är föreningen uppdelad i förbund, distrikt och avdelningar. Om jag får det ärofyllda uppdraget att leda DHR och mitt nya lag in i framtiden så vill jag att vi på ett bättre sätt än i dag tar vara på all den kunskap, kompetens, vilja och engagemang som finns bland våra medlemmar, i hela DHR. Jag är övertygad om att det finns massor av engagemang i föreningen som förtjänar att synliggöras mer och för fler. Jag tror att engagemang smittar av sig. Jag vill veta vad ni gör. Jag vill skapa förutsättningar för att synliggöra engagemang, möjliggöra samtal och inspirera. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Den uppdelning i förbund, distrikt och avdelningar som DHR har i dag främjar inte en stärkt team-känsla, menar jag. Den bidrar snarare till att dra alltför skarpa linjer mellan vem av oss som ska göra vad i föreningen.

»Hur uppmuntrar vi till engagemang som skapar, lust, vilja och en stärkt känsla av ett vi, där allas förmågor tas tillvara på bästa sätt?«

Sari Nykvist

Till viss del måste det kanske vara så, eftersom förbund, distrikt och avdelningar fokuserar på olika delar av politiken, men när det internt bidrar till att vi inte möts, för att det är viktigare att inte tassa på andras områden, då går ibland en lust att göra något, som kan leda till engagemang, förlorad. Då är vi fel ute, anser jag. 

Engagerade medlemmar är det viktigaste vi har. Det tror jag att många håller med mig om, men hur uppmuntrar vi till engagemang som skapar, lust, vilja och en stärkt känsla av ett vi, där allas förmågor tas tillvara på bästa sätt?

Det hoppas jag att du som är mångårig medlem, ny medlem, men också du som ännu inte är medlem, men funderar på att bli det, vill svara på. Vad anser du behövs för att vi ska öka engagemanget i DHR?

Jag vill sträcka mig ännu längre och ställa en fråga till dig som i dag inte skulle välja att bli medlem i DHR. Vad behöver vi göra för att du ska välja DHR?

Sekundantprojektet, som DHR nu genomför tillsammans med Personskadeförbundet RTP, gör mig stolt och det av flera anledningar. För det första för att det är ett samarbete. Samarbete förenar, stärker och skapar en tyngd för det vi tror på. För det andra för att det handlar om att skapa en medlemsförmån som syftar till att erbjuda stöd till medlemmen i kontakter med Försäkringskassan, kommun och andra aktörer. 

Projektet ligger helt rätt i tiden. Mina drygt tre år som anställd ombudsman på Stockholms läns distrikt, men även mina år som ombudsman på förbundskansliet har bland annat inneburit att jag har tagit emot samtal som handlat om att ge rådgivning och stöd till medlemmar. Ibland har personer ringt som inte varit medlemmar, men som faktiskt valt att bli det under samtalets gång, för att jag givit av min tid och kunskap samtidigt som jag har fått ta del av deras kunskaper och erfarenheter. Ett givande och tagande som lett till en ny värdefull medlem för DHR.

Sekundantprojektet står också för empowerment, ett begrepp som används bland annat inom teorier om hälsa.  Tre svenska ord kan används för att beskriva det engelska ordet empowerment de är: maktmobilisering, självförstärkning och vardagsmakt. Begreppet kan förklaras fokusera på hur man kan möjliggöra för individen att utveckla sin egen förmåga att bemästra sin livssituation: den process där individen tillskansar sig handlingsförmåga.

Stöd, rådgivning och pepp från andra är något som leder till en stärkt självkänsla, tilltro till den egna förmågan, lust och i förlängningen till engagemang. engagemang som väckts för att någon ser, lyssnar och ger av sin tid. Något som en sekundant kan göra men inte bara hen, utan även du och jag.

Jag hoppas du vill följa med i den båt som jag vill köra för att ta vår stolthet, DHR, med in i tre nya år av hårt, och lustfullt arbete. Ett arbete som jag vill skapa en riktning för, en riktning som vi gemensamt tror på och kan arbeta för i gemenskap – som ett enat starkt team.

Förbundsmötet närmar sig. Ge mig förtroendet att bli DHRs nya Förbundsordförande!

Text: Sari Nykvist

Sari Nykvist kandiderar till posten som förbundsordförande i DHR. Valet avgörs på DHRs förbundsmöte som äger rum mellan 14-27 oktober.

Det här är en opinionstext publicerad på Funktionshinderpolitik.se.
Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läs mer: Två kandiderar till ordförandeposten DHR