Siffror visar fler sysselsatta med funktionsnedsättning

Sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ökar, visar nya siffror från Arbetsförmedlingen.

Henrietta Stein porträtt
Henrietta Stein, Arbetsförmedlingen

Sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ökar, visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. Andelen sysselsatta i gruppen har ökat med fem procentenheter sedan 2008.
— Det är en glädjande utveckling som visar att fler arbetsgivare ser till kompetens i stället för hinder, säger Henrietta Stein, avdelningschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.
Från slutet av 1990-talet och tio framåt undersöktes situationen för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden hyggligt regelbundet. Efter 2008 har det dock varit lite si och så med mätandet. Oklarheter om vilka metoder som skulle användas innebar att det inte publicerades några uppgifter under flera år.
Nu har dock Statistiska centralbyrån på uppdrag av Arbetsförmedlingen genomfört en ny studie av läget på arbetsmarknaden under 2013 vars resultat ska gå att jämföra med de studier som gjordes mellan 1998 och 2008.
porträtt Kristian Cornell
Kristian Cornell, ombudsman DHR

Resultatet visar på en återhämtning av situationen för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Fram till 2008 pekade kurvorna för deltagande i arbetskraften och sysselsättning konstant neråt, men 2013 års mätning innebär ett trendbrott. Dels är det en större andel av gruppen som nu ingår i arbetskraften, och alltså står till arbetsmarknadens förfogande, och dels är det en större andel som har sysselsättning.
– Att sysselsättningen hos personer som anser sig ha nedsatt arbetsförmåga stigit fem procentenheter är en liten framgång, men samtidigt har siffrorna från denna och förra undersökningen en felmarginal på två procentenheter vilket betyder att ökningen kan vara väsentligt lägre än fem procentenheter, säger Kristian Cornell, ombudsman på DHR.
2013 ingick nästan sju av tio personer med funktionsnedsättning i arbetskraften. Bland befolkningen i stort är motsvarande siffra 84 procent.
Även bland de som uppger att de har nedsatt arbetsförmåga har andelen som ingår arbetskraften ökat. 2013 ingick 61 procent i arbetskraften. Det är en uppgång med fem procentenheter sedan 2008. Tillströmningen av personer med nedsatt arbetsförmåga handlar till stor del om att människor lämnar Försäkringskassan och hänvisas till Arbetsförmedlingen.
Nedsatt rörelseförmåga är den vanligast förekommande typen av funktionsnedsättning, visar undersökningen. Det är också en av de grupper där störst andel anser sig ha nedsatt arbetsförmåga. Omkring 90 procent bedömer att deras arbetsförmåga är nedsatt.
– Detta är något som personerna själva har skattat men man kan inte låta bli att undra hur denna skattning gått till. Det är svårt att tänka sig att nio av tio personer skulle ha en konstant nedsatt arbetsförmåga i vilka yrken de än väljer. Dessutom finns arbetshjälpmedel som också gör arbetsförmågan relativ – och inte fastklistrad till nedsatta rörelseförmågan, säger Kristian Cornell.
Sysselsättningen bland personer med nedsatt rörelseförmåga är 54 procent. bland de som har nedsatt arbetsförmåga är sysselsättningen 51 procent. Närmare tolv procent av gruppen är arbetslös.
Undersökningen visar också på betydande skillnader mellan kvinnor och män. 67 procent av männen med nedsatt arbetsförmåga ingår till exempel i arbetskraften medan motsvarande andel för kvinnorna är knappt 55 procent.
 
Fakta//Sysselsättning: För att räknas som sysselsatt ska man arbete som anställd, i egen verksamhet eller oavlönad i närståendes verksamhet alternativt ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program.