Sättet vi engagerar oss på har förändrats

DEBATT: Jag tror att synen på medlemskapet och medlemmen kommer att förändras i framtiden som en konsekvens av trender vi ser i samhället, skriver Rasmus Isaksson en slutreplik i debatten om hur DHR ska engagera unga.

Kollage av två bilder. Den ena är ett porträtt av Rasmus Isaksson. Den andra föreställer en yngre kvinna som visar något på en surfplatta för en äldre kvinna och en äldre man.
(Foto: Albert Martinsson och Didesign/Adobe Stock)

DEBATT: Jag tror att synen på medlemskapet och medlemmen kommer att förändras i framtiden som en konsekvens av trender vi ser i samhället, skriver Rasmus Isaksson en slutreplik i debatten om hur DHR ska engagera unga.

Jag känner inte igen Hanna Öfors beskrivning av DHR som en »tandlös organisation«. Det tolkar jag som en kritik mot vårt rättighetspolitiska arbete och jag tar tacksamt emot konkreta förslag på hur vårt rättighetspolitiska arbete kan fånga upp fler perspektiv än de vi redan har drivit. Det ser jag som en av de stora vinsterna med att ha ett ungdomsförbund. 

Många ideella organisationer brottas med utmaningen om att fånga upp det engagemang som vi vet finns ute i samhället. Det ideella engagemanget är fortfarande starkt i Sverige men drivkrafterna och sättet vi engagerar oss på har förändrats. 

Jag anser att vår organisationsstruktur behöver förnyas. Teknikutvecklingen ställer nya krav på organisationen vad gäller till exempel hur vi kommunicerar internt, synligheten utåt och hur vi kan skapa engagemang. Det är inte för styrelseadministrationens skull som vår expertkompetens behövs. DHR behövs i det aktiva rättighetspolitiska arbetet. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

»Ideella organisationer har länge villkorat engagemang med medlemskap, men jag tror att vi då missar att se och värdesätta en stor del av det engagemang som faktiskt finns.«

Jag tror att synen på medlemskapet och medlemmen kommer att förändras i framtiden som en konsekvens av trender vi ser i samhället. Det känns som att många organisationer just nu har lätt att engagera människor men inte lika lätt att rekrytera nya medlemmar. När DHR gör utspel i tidningar eller sociala medier brukar vi få reaktioner och många kommentarer. Alla som gillar och delar vad vi gör på sociala medier visar också någon form av intresse. 

Ideella organisationer har länge villkorat engagemang med medlemskap, men jag tror att vi då missar att se och värdesätta en stor del av det engagemang som faktiskt finns.  Det gäller att kunna fånga upp och skapa förtroende även för de som gillar och delar vad vi gör i sociala medier eller visar sitt stöd för oss på annat sätt. 

Jag har bett om att få närvara på Förbundet Unga Rörelsehindrades nästa styrelsemöte. Där kommer jag att mer ingående förklara hur jag ser på framtiden, hur vårt samarbete fungerar idag, min syn på våra olika roller som förbund och hur vi kan få till ett tätare samarbete. Men som jag sagt tidigare kommer jag inte att godta att allt ansvar ligger på DHR. Jag vill också höra vad Förbundet Unga Rörelsehindrade har för konkreta idéer. 

Förbundet Unga Rörelsehindrade är DHRs ungdomsförbund. Tillsammans bedriver vi rättighetspolitiskt arbete och företräder personer med nedsatt rörelseförmåga under en hel livstid. Det ger oss en ypperlig chans att fånga upp den verklighet som våra målgrupper befinner sig i och präglas av.

Rasmus Isaksson
Förbundsordförande DHR

Det här är en opinionstext publicerad på Funktionshinderpolitik.se.
Åsikterna i texten är skribentens egna.