Sänkt ambition för antalet statliga praktikplatser

Det statliga praktikprogrammet för personer med funktionsnedsättning har haft svårt att nå volymmålet. Nu förlänger regeringen programmet men passar på att sänka ribban

Sedan 2016 har ett flertal statliga myndigheter haft uppdraget att skapa praktikplatser för arbetssökande med funktionsnedsättning och åt nyanlända. Enligt regeringens målsättning ska myndigheterna ta emot i genomsnitt tusen praktikanter per år inom var och en av de båda grupperna. 

I verkligheten har målet aldrig varit i närheten av uppfyllas. Under den senast redovisade 12-månadersperioden, mars 2019 till februari 2020, fick bara 113 personer med funktionsnedsättning praktik i en statlig myndighet. Det är mindre än hälften så många som den föregående mätperioden, då 254 personer fick praktik.

› Läs mer: Allt färre med funktionsnedsättning får statlig praktik

Trots den bristande måluppfyllelsen har regering idag beslutat att förlänga praktikprogrammet fram till utgången av 2023. Men samtidigt sänker man volymkravet för de deltagande myndigheterna till i genomsnitt 500 kvinnor och män med funktionsnedsättning per år. Sänkningen sker, enligt regeringen, inte på grund av att det tidigare målet var för svårt att nå. Istället motiverar regeringen beslutet med att många myndigheter kommer att ha svårt att ordna platser under nästa år på grund av den pågående pandemin.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!