Så ska regeringsalternativen förändra LSS

Förändringar av LSS och personlig assistans finns med i båda de utkast till regeringsöverenskommelser som publicerats på fredagen.

En suddig bild på Rosenbad med ett frågetecken över.
I helgen tar Centern och Liberalerna ställning till om de vill stödja något regeringsalternativ. (Foto: Adobe stock/montage)

Förändringar av LSS och personlig assistans finns med i båda de utkast till regeringsöverenskommelser som publicerats på fredagen.
Det utkast till överenskommelse mellan socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna som partierna offentliggjort innehåller flera konkreta förslag som rör personlig assistans.
Enligt utkastet ska rätten till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning återställas. Dessutom ska en ny assistansutredning tillsättas under 2019 för att ta fram förslag som stärker rätten till assistans för behov av tillsyn och smalnar av definitionen av normalt föräldraansvar.
2021 ska ytterligare en utredning ta sig an frågan om huvudmannaskap för den personliga assistansen. Ett eventuellt förslag om detta ska komma under nästa mandatperiod.
I det utkast till överenskommelse om regeringsbildning mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna som publicerats av Liberalerna inför partiets partiråd på söndag framgår att även en sådan regering ska genomföra förändringar. Enligt utkastet ska staten ta över ansvaret för LSS och åtgärda »de allvarliga brister som identifierats«. Dessutom lovar utkastet att »alla som har rätt till LSS ska få det« och att »nödvändig resurstillskott görs«.
Centerpartiet tar ställning till förslagen om överenskommelse i morgon lördag medan Liberalerna tar ställning på söndag.