Så ska nya strategin jobbas fram

Myndigheten för delaktighet får regeringens uppdrag att jobba fram förslag för hur hur funktionshinderpolitiken kan bli mer effektiv och systematisk.

Porträtt Åsa regner
Åsa Regnér är äldre- och jämställdhetsminister.

Myndigheten för delaktighet får regeringens uppdrag att jobba fram förslag för hur hur funktionshinderpolitiken kan bli mer effektiv och systematisk. 
I går bjöd statsminister Stefan Löfven in funktionshinderrörelsen att ta aktiv del i utvärderingen av den pågående strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken och att tycka till om prioriteringarna i den nya strategi som ska gälla från 2017.
Idag får Myndigheten för delaktighet det formella uppdraget att ta fram förslag som ska ligga till grund för den nya strategin.
I jämförelse med den nuvarande strategin behöver arbetssättet förändras skriver regeringen.
– För att uppnå de politiska målen om att personer med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor behöver vi göra insatserna mer effektiva. I utformningen av den nya strategin kommer funktionshinderorganisationerna att spela en viktig roll, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2016