Så ska Fas 3 avvecklas

Regeringen stoppar inflödet i arbetsmarknadsåtgärden. Istället satsar man på speciella jobb i offentlig sektor. Med avvecklingen kommer att ta tid.

Porträtt av Ylva Johansson
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen stoppar inflödet i arbetsmarknadsåtgärden. Istället satsar man på speciella jobb i offentlig sektor. Med avvecklingen kommer att ta tid.
Idag är 36000 personer inskrivna i det sista steget i jobb- och utvecklingsgarantin som kallas Fas 3. Många av dem som har sysselsättning inom åtgärden har varit arbetslösa under lång tid, majoriteten mer än fem år, och en stor andel har nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning.
Fas 3 har kritiserats under lång tid för att vara en återvändsgränd som väldigt sällan leder vidare till arbete eller studier och regeringen har sedan långe aviserat att den ska avskaffas.
Men det kommer att tid innan Fas 3 är historia. På tisdagen berättade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att regeringen räknar med att strypa tillflödet till insatsen i början av nästa år. De som redan befinner sig i fas 3 får dock räkna med att bli kvar där längre, men i budgeten som presenteras nästa månad lägger regeringen förslag som ska öka deras möjligheter att studera med bibehållen ersättning. Samtidigt ska insatser för att hjälpa människor i arbete sättas in tidigare.
Under 2016-2019 ska det finnas möjlighet att gå yrkesinriktade kurser på folkhögskola under som längst 24 månader med bibehållet aktivitetsstöd, föreslår regeringen. Yrkesutbildningarna ska gälla yrken där det råder brist på arbetskraft.
Dessutom permanentar man försöket med studieförberedande kurser och ger deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins första två faser större möjlighet att studera på deltid. Personer som har nedsatt arbetsförmåga får en särskild möjlighet att delta i kurser i upp till fem månader.
Statistiken visar att sannolikheten för personer med funktionsnedsättning att komma i arbete är låg redan från första dagen i arbetslöshet.
– Det visar att det är viktigt att kunna göra tidiga insatser för de personer som hör till de grupper där man redan från början har samma sannolikhet till arbete som en långstisarbetslös, sa Ylva Johansson vid en pressträff på tisdagen.
Regeringens förslag för att ersätta Fas 3 kallas extratjänster. Med hjälp av statliga subventioner ska kommuner och landsting kunna anställa långtidsarbetslösa inom vården eller skolan för att utföra arbetsuppgifter som annars inte blir gjorda. Anställningarna ska ske på samma villkor som andra jobb men med den skillnaden att staten ger stöd till lönen.
Ylva Johansson räknar med att förordningen om extratjänster kan finnas på plats i november och att det sedan är upp till arbetsgivarna när de första extratjänsterna kan vara på plats.
– Hur snabbt det går beror på när kommuner och landsting vill anställa, är Ylva Johanssons besked.