Så ska Arvsfonden stoppa bidrag till odemokratiska aktörer

Aktörer i civilsamhället måste leva upp till ett demokrativillkor för att få stöd ur Allmänna arvsfonden. Det föreslår regeringskansliet i en promemoria.

Villkoren innebär blanda annat bidrag inte ska ges till aktörer som motarbetar det demokratiska styrelseskicket, har företrädare som utöver eller försvarar våld, tvång, hot eller diskriminering.

Enligt förslaget ska det nya demokrativillkoret börja gälla 1 januari 2023.