Så minns funktionshinderrörelsen Bengt Lindqvist

Den tidigare socialdemokratiska politikern och FN-rapportören Bengt Lindqvist avled i helgen. Nu hyllas han av funktionshinderrörelsen.

Porträtt av Bengt Lindqvist
Bengt Lindqvist blev 80 år gammal (Foto: Riksdagen).

Den tidigare socialdemokratiska politikern och FN-rapportören Bengt Lindqvist avled i helgen. Nu hyllas han av funktionshinderrörelsen.
”Han har med sitt starka engagemang och stora kunskap satt funktionshindersfrågorna på den politiska agendan och bidragit till en utveckling som fått stor betydelse för livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning”, skriver Handikappförbunden i ett minnesord.
Bengt Lindqvist var biträdande socialminister i den socialdemokratiska regeringen mellan 1985 och 1991 och den som tillsatte den så kallade handikapputredningen som sedermera ledda fram till införandet av den personlig assistansen. Dessförinnan var han ordförande i Synskadades riksförbund som bland annat lyfter fram att han stod han i spetsen för omorganisationen från De Blindas Förening till Synskadades Riksförbund.
Bengt Lindqvist var under 90-talet och början av 2000-talet FNs förste särskilda rapportrör för uppdraget att övervaka de så kallade standardreglerna som världsorganisationen antog 1991.
Paraplyorganisationen Lika unika uppmärksammar Lindqvists arbete med FNs standardregler och hans roll som särskilda rapportör inom FN-systemet.
”Vi minns hans djupa engagemang och aldrig sinande beslutsamhet att uppnå samhällsförändring.  Det handlade inte minst om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, något som också blev titeln på den FN-konvention som beslutades luciadagen för tio år sedan”, skriver Lika Unika.
Bengt Lindqvist var sedan 2013 hedersmedlem i DHR för sin kamp för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Organisationen lyfter också fram Lindqvists arbete med den så kallade Bemötandeutredningen som 1999 lämnade förslag för att stärka positionen för enskilda människor med funktionsnedsättning.
Bengt Lindqvist blev 80 år.